Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Mut Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal Kiralama İhalesi

Mut Malmüdürlüğümüz tarafından Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre aşağıdaki taşınmazlar AĞAÇLANDIRMA amacıyla kiraya verilecektir.

Taşınmaz listesi