Mut Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal Kiralama İhalesi

Mut Malmüdürlüğümüz tarafından Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre aşağıdaki taşınmazlar AĞAÇLANDIRMA amacıyla kiraya verilecektir.

Taşınmaz listesi