Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Aydıncık Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal Satış İhalesi

Aydıncık Malmüdürlüğümüz tarafından 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 06/04/2018 tarihinde Taşınmaz Mal Satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz listesi