Kişisel Verilerin Korunması ve Etik Eğitimi

 

Defterdarlığımız personeline yönelik 10.12.2018 tarihinde  Kişisel Verilerin Korunması ve Etik Eğitimi düzenlenmiştir.