Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hizmet İçi Mevzuat Eğitimi

Bakanlığımız 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları Çerçevesinde Defterdarlığımız personeline yönelik “Etik ve İç Kontrol Bilgilendirme Konferansı” ve “Mevzuat Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.