Hizmet İçi Mevzuat Eğitimi

Bakanlığımız 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları Çerçevesinde Defterdarlığımız personeline yönelik “Etik ve İç Kontrol Bilgilendirme Konferansı” ve “Mevzuat Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.