Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı Eğitimi

Defterdarlığımız personeline yönelik  Zarar tespit hizmet grubu operasyon planının amaç ve kapsamı görev ve sorumlulukları, planda görevli ekipler, ekiplerin görev ve sorumlulukları, zarar tespit hizmet hizmet grubu operasyon süreci hakkında eğitim düzenlenmiştir.