Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Mersin Defterdarlığı Elektrik Mal Alım İhale İlanı

Mersin Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda Elektrik Enerjisi Mal Alım İhalesi gerçekleştirecektir.

İhale Kayıt No : 2019/489541
Türü ve Miktarı : 1.564.315,640Kwh
Mal Teslim Yeri : Mersin Defterdarlığı ile Aydıncık Malmüdürlüğü 01.01.2020-31.12.2020 dönemini kapsamaktadır.
Sözleşme Türü : Birim Fiyat Usulü
İhale Tarihi ve Yeri : 05.11.2019 saat 10:00 Mersin Defterdarlığı 17.Kat Toplantı Salonu
İletişim : Mesudiye Mah.Kuvayi Milliye Cad. No:78 33060 Akdeniz /MERSİN
Tel : 0324 337 4221 Faks: 0324 337 4286
E posta :permd33@hmb.gov.tr

Teklif süresi 60 gün olup;ihalenin ayrıntılı bilgisine EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir veya ihale dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Doküman bedeli 250,00TL olup, Personel Müdürlüğünden satın alınabilir.