Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

!!Önemli Duyuru!! Muhasebe Müdürlüğüne Yapılacak Ödemeler..

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20/03/2020 tarih ve 214663 sayılı duyurusuna istinaden COVİD-19 salgını nedeniyle Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğümüz veznesince yapılacak tahsilatların aşağıda ve ekte ayrıntılarıyla belirtilen T.C. Ziraat Bankasındaki İBAN Numarasına yatırılması gerekmektedir.

İban No: TR09 0001 0002 0700 0010 0054 95
Banka Adı : T.C. Ziraat Bankası Mersin Şubesi

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Banka Bilgileri ve Açıklamalar