Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Performans Hedef Değerlendirme Toplantısı

Defterdarlığımızca yapılan iş ve işlemlerle ilgili gerekli görüşmelerde bulunmak merkez ve ilçe teşkilatlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Merkez Birim ve İlçe Birim Amirleri katılımıyla  2020 yılı Performans Hedef Değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.