Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi

Kullanılmaya başlanan bu sistem ile ilgili 27 12 2017 tarihinde Defterdarlığımız personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.