Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi

Kullanılmaya başlanan bu sistem ile ilgili 27 12 2017 tarihinde Defterdarlığımız personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.