Birey Ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Güvenlik Eğitimi

Defterdarlığımız ve Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin katılımıyla Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Güvenlik Eğitimi gerçekleştirildi.