Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ağaçlandırma İhalesi

Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Silifke Malmüdürlüğümüz tarafından aşağıdaki taşınmazlar AĞAÇLANDIRMA amacıyla kiraya verilecektir. Son Başvuru:28/03/2018

Taşınmaz Listesi ve İhale İlan Metni 

Ekler