Ağaçlandırma İhalesi

Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Silifke Malmüdürlüğümüz tarafından aşağıdaki taşınmazlar AĞAÇLANDIRMA amacıyla kiraya verilecektir. Son Başvuru:28/03/2018

Taşınmaz Listesi ve İhale İlan Metni 

Ekler