Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Genel

Performans Hedef Değerlendirme Toplantısı

Defterdarlığımızca yapılan iş ve işlemlerle ilgili gerekli görüşmelerde bulunmak merkez ve ilçe teşkilatlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Merkez Birim ve İlçe Birim Amirleri katılımıyla  2020 yılı Performans Hedef Değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

 

!!Önemli Duyuru!! Muhasebe Müdürlüğüne Yapılacak Ödemeler..

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20/03/2020 tarih ve 214663 sayılı duyurusuna istinaden COVİD-19 salgını nedeniyle Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğümüz veznesince yapılacak tahsilatların aşağıda ve ekte ayrıntılarıyla belirtilen T.C. Ziraat Bankasındaki İBAN Numarasına yatırılması gerekmektedir.

İban No: TR09 0001 0002 0700 0010 0054 95
Banka Adı : T.C. Ziraat Bankası Mersin Şubesi

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Banka Bilgileri ve Açıklamalar

Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi

Defterdarlığımız ile Özel Vm Medical Park Mersin Hastanesi arasında hastane tarafından sunulacak hizmetlerden indirim yapılmasına ilişkin sağlık hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.

İndirim Oranları Cetveli Gösterir Tablo

Geliş TipiHizmet GruplarıSosyal Güvencesi Olanlar(SGK)Sosyal Güvencesi Olmayan(Ücretli)
Uzm.Dr İndirim  %Öğretim Üyesi İndirim %Uzm.Dr İndirim  %Öğretim Üyesi İndirim %
AyaktanMuayene20%10%20%10%
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri20%10%20%10%
YatarakAmeliyat/ Medikal Tedavi10%10%10%10%
Ek Açıklama
Doğum,sünnet,diş ve özel otelcilik hizmetleri indirim kapsamı dışındadır.

İletişim ve Bilgi için Tel : 0530 491 2741 Arzu Battı

Mersin Defterdarlığı Elektrik Mal Alım İhale İlanı

Mersin Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda Elektrik Enerjisi Mal Alım İhalesi gerçekleştirecektir.

İhale Kayıt No : 2019/489541
Türü ve Miktarı : 1.564.315,640Kwh
Mal Teslim Yeri : Mersin Defterdarlığı ile Aydıncık Malmüdürlüğü 01.01.2020-31.12.2020 dönemini kapsamaktadır.
Sözleşme Türü : Birim Fiyat Usulü
İhale Tarihi ve Yeri : 05.11.2019 saat 10:00 Mersin Defterdarlığı 17.Kat Toplantı Salonu
İletişim : Mesudiye Mah.Kuvayi Milliye Cad. No:78 33060 Akdeniz /MERSİN
Tel : 0324 337 4221 Faks: 0324 337 4286
E posta :permd33@hmb.gov.tr

Teklif süresi 60 gün olup;ihalenin ayrıntılı bilgisine EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir veya ihale dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Doküman bedeli 250,00TL olup, Personel Müdürlüğünden satın alınabilir.

Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı Eğitimi

Defterdarlığımız personeline yönelik  Zarar tespit hizmet grubu operasyon planının amaç ve kapsamı görev ve sorumlulukları, planda görevli ekipler, ekiplerin görev ve sorumlulukları, zarar tespit hizmet hizmet grubu operasyon süreci hakkında eğitim düzenlenmiştir.

Hizmet İçi Mevzuat Eğitimi

Bakanlığımız 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları Çerçevesinde Defterdarlığımız personeline yönelik “Etik ve İç Kontrol Bilgilendirme Konferansı” ve “Mevzuat Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.