Genel

Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi

Defterdarlığımız ile Özel Vm Medical Park Mersin Hastanesi arasında hastane tarafından sunulacak hizmetlerden indirim yapılmasına ilişkin sağlık hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.

İndirim Oranları Cetveli Gösterir Tablo

Geliş TipiHizmet GruplarıSosyal Güvencesi Olanlar(SGK)Sosyal Güvencesi Olmayan(Ücretli)
Uzm.Dr İndirim  %Öğretim Üyesi İndirim %Uzm.Dr İndirim  %Öğretim Üyesi İndirim %
AyaktanMuayene20%10%20%10%
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri20%10%20%10%
YatarakAmeliyat/ Medikal Tedavi10%10%10%10%
Ek Açıklama
Doğum,sünnet,diş ve özel otelcilik hizmetleri indirim kapsamı dışındadır.

İletişim ve Bilgi için Tel : 0530 491 2741 Arzu Battı

Mersin Defterdarlığı Elektrik Mal Alım İhale İlanı

Mersin Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda Elektrik Enerjisi Mal Alım İhalesi gerçekleştirecektir.

İhale Kayıt No : 2019/489541
Türü ve Miktarı : 1.564.315,640Kwh
Mal Teslim Yeri : Mersin Defterdarlığı ile Aydıncık Malmüdürlüğü 01.01.2020-31.12.2020 dönemini kapsamaktadır.
Sözleşme Türü : Birim Fiyat Usulü
İhale Tarihi ve Yeri : 05.11.2019 saat 10:00 Mersin Defterdarlığı 17.Kat Toplantı Salonu
İletişim : Mesudiye Mah.Kuvayi Milliye Cad. No:78 33060 Akdeniz /MERSİN
Tel : 0324 337 4221 Faks: 0324 337 4286
E posta :permd33@hmb.gov.tr

Teklif süresi 60 gün olup;ihalenin ayrıntılı bilgisine EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir veya ihale dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Doküman bedeli 250,00TL olup, Personel Müdürlüğünden satın alınabilir.

Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı Eğitimi

Defterdarlığımız personeline yönelik  Zarar tespit hizmet grubu operasyon planının amaç ve kapsamı görev ve sorumlulukları, planda görevli ekipler, ekiplerin görev ve sorumlulukları, zarar tespit hizmet hizmet grubu operasyon süreci hakkında eğitim düzenlenmiştir.

Hizmet İçi Mevzuat Eğitimi

Bakanlığımız 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları Çerçevesinde Defterdarlığımız personeline yönelik “Etik ve İç Kontrol Bilgilendirme Konferansı” ve “Mevzuat Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitmenler tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi hakkında Defterdarlığımız personelini bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Aferez Yöntemi ve Kök Hücre Bağışı Eğitimi

Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezine bağlı Mersin Kızılay Kan Bağış Merkezi eğitmenlerince Defterdarlığımız personeli katılımıyla Aferez yönteminin nasıl gerçekleştirildiği, kimlerin aferez bağışçısı olabileceği ve kök hücre bağışı hakkında Defterdarlığımız personelini bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadele Eğitimi


Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde “Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık Eğitimi” konusunda; İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca Defterdarlığımız personeline Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadelede farkındalık oluştumak amacıyla eğitim gerçekleştirilmiştir.

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı

Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayelerinde kamu ve özel sektörden birçok katılımcıyla Mersin Yunus Emre Kültür Merkezinde 5-6 Mart 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF 2019) düzenlendi.

Fuara Cumhurbaşkanlığımız İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Doç. Dr. Sn. Salim ATAY, İlimiz Valisi Sn. Ali İhsan SU, Milletvekillerimiz, Mersin Üniversitesi Rektörü, fuara katkı sağlayan Üniversite Rektörleri ile temsilcileri ve İl protokolü katıldı. Fuarda Bakanlığımız ve Bakanlığımız bağlı, ilgili ilişkili kuruluşları tarafından stand açılarak Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı kariyer unvanları hakkında fuara katılım sağlayan çok sayıda Üniversite öğrencisi ve vatandaşa bilgilendirmeler yapıldı.